This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഈറമ്പന) | അടുത്ത താള്‍ (എരിത്ര ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്‌ ഫീറ്റാലിസ്‌)

ഊ താണ്ട്‌ (1909 - 74)ഊ നൂ (1907 - 95)
ഊഞ്ഞാൽഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട്‌ഊടുകൂർ
ഊട്ടാക്കമണ്ട്‌ഊട്ടുപുരഊത്തുകുഴൽ
ഊദെ, ഫ്രീഡ്‌റിഷ്‌ കാള്‍ ഹെർമന്‍ (1848 - 1911)ഊനകാകളിഊനതരംഗിണി
ഊനവക്ത്രഊയ്‌ഘുർഊരം
ഊരകംഊരാണ്മഊരാളസമിതി
ഊരാളികള്‍ഊരാളിക്കുറുമർഊരാളിതുള്ളൽ
ഊരുചുറ്റികള്‍ഊരുഭംഗംഊലാന്‍ ബാട്ടോർ
ഊലൈറ്റ്‌ഊളന്‍ഊള്‍മാന്‍, ഹന്‍സ്‌ (1900 - 75)
ഊഷ്വായേഊഷ്‌മാവ്‌ഊസ്റ്റ്‌ കുടുംബം
ഊസ്‌ഊസ്‌മാൽഊർ
ഊർജംഊർജതന്ത്രംഊർധ്വതലപ്രക്ഷേപം
ഊർധ്വഭൂമിഊർധ്വവേധനംഊർധ്വാംഗരോഗങ്ങള്‍
ഊർമിളഋക്‌
ഋഗ്വേദംഋചീകന്‍ഋജ്രാശ്വന്‍
ഋണംഋണത്രയംഋണധ്രുവം
ഋണസംഖ്യഋതംഋതുക്കള്‍
ഋതുപർണ ഘോഷ്‌ (1963 - 2013)ഋതുപർണന്‍ഋതുമതി (നാടകം)
ഋതുസംഹാരംഋത്വിക്‌ ഘട്ടക്‌ (1925 - 76)ഋഭു
ഋശ്യമൂകംഋശ്യശൃംഗന്‍ഋഷഭന്‍
ഋഷിഎ(ഇ)ക്കണോമെട്രിക്‌സ്‌
എ.എസ്‌.എൽ.വി.എ.റ്റി.പി.എം
എം.ആർ.ഐ. സ്‌കാനിങ്‌എം.ആർ.കെ.സിഎം.ആർ.ബി. (1908 - 2001)
എം.ഇ.എസ്‌.എംഗിള്‍, റോബർട്ട്‌. എഫ്‌ (1924- )എംഗൽബാർട്ട്‌, ഡഗ്ലസ്‌ (1925- )
എംപയീമഎംപയർ സ്റ്റേറ്റ്‌ ബിൽഡിങ്‌എംപയർ സ്റ്റൈൽ
എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലഎംപിരിസിസംഎംപെഡോക്ലിസ്‌
എംപ്ലോയീസ്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്‌ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്‌എംപ്‌സന്‍, വില്യം (1906 - 84)
എംഫിസീമഎംബയോപ്‌റ്റെറഎംബാമിങ്‌
എംബെകി, തബൊ (1942 - )എംബോളിസംഎംബോസിങ്‌
എംബ്രായിഡറിഎംബ്രിയോഫൈറ്റഎംബ്രിയോളജി (ഭ്രൂണശാസ്‌ത്രം)
എകിക്കെന്‍ കൈബാരഎകേലുണ്‍ഡ്‌, വിൽഹെം (1880-1949)എക്കാവെ കുടുംബം
എക്കിമോസിസ്‌എക്കിയൂറഎക്കിള്‍സ്‌, ജോണ്‍ കാര്യൂ (1903-97)
എക്കൈനോകോക്കസ്‌എക്കൈനോഡെർമേറ്റഎക്കൊ, ഉംബർതോ (1932- )
എക്കൊഹാർഡ്‌, മിഷെൽ (1905- )എക്കോഎക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം
എക്കോസൗണ്ടർഎക്കർമന്‍, യോഹന്‍ പീറ്റർ (1792-1854)എക്കർസ്‌ബെർഗ്‌,ക്രിസ്റ്റഫർ വിൽഹെൽമ്‌ (1783-1853)
എക്കൽസമതലംഎക്യുമെനിസംഎക്ലാംസിയ
എക്‌, യൊഹാന്‍ (1486-1543)എക്‌നർ, ഹ്യൂഗോ (1868-1954)എക്‌ബത്താന
എക്‌റ്റോപ്രാക്‌റ്റഎക്‌ളജൈറ്റ്‌എക്‌ളെക്‌റ്റിസിസം
എക്‌സിം ബാങ്ക്‌എക്‌സിബിഷനിസംഎക്‌സിമ
എക്‌സിസ്റ്റെന്‍ഷ്യലിസംഎക്‌സീറ്റർ ഗ്രന്ഥംഎക്‌സെകിയാസ്‌ (ബി.സി. 6-ാം ശ.)
എക്‌സൈസ്‌ നികുതിഎക്‌സ്‌-റേഎക്‌സ്‌ കത്തീഡ്രാ പ്രഖ്യാപനം
എക്‌സ്‌ചെക്കർഎക്‌സ്‌പാർട്ടി വിധിഎക്‌സ്‌പോ
എക്‌സ്‌പോർട്ട്‌ പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സിലുകള്‍എക്‌സ്‌പ്രഷനിസംഎക്‌സ്‌റ്റ്രഡിഷന്‍
എക്‌ഹാർട്ട്‌, മെയ്‌സ്റ്റർഎഗാസ്‌, എന്‌റികെ ദെ (1455-1534)എഗേദിയുസ്‌, ഹാൽഫ്‌ദാന്‍ ജോണ്‍സന്‍ (1877-99)
എഗർടണ്‍, ആൽഫ്രഡ്‌ (1886-1959)എങ്‌ഗ്ലർ, അഡോള്‍ഫ്‌ (1844-1930)എച്ചഗരെ ഇ എയ്‌ഥഗിറെ, ഹൊസ്സെ (1832-1916)
എച്ചിങ്‌ (ഉച്ചിത്രണം)എച്ച്‌.ഐ.വി.എടത്വ
എട്ടങ്ങാടിഎട്ടടി മൂർഖന്‍എട്ടരയോഗം
എട്ടുകാലിഎട്ടുത്തൊകൈഎട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാർ
എട്രൂസ്‌കന്‍ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഎട്രൂസ്‌കന്‍കലഎട്രൂസ്‌കർ
എഡിന്‍ബറോഎഡിന്‍ബറോ, ഫിലിപ്പ്‌ (1921- )എഡിന്‍ബറോ സർവകലാശാല
എഡിറ്റിങ്‌എഡിസണ്‍, തോമസ്‌ അൽവ (1847-1931)എഡെലിങ്ക്‌, ജെറാള്‍ഡ്‌ (1640-1707)
എഡേസഎഡ്ഡി, മേറി ബെയ്‌ക്കർ (1821 -1910)എഡ്രിയോ ആസ്റ്ററോയ്‌ഡിയ
എഡ്വേഡ്‌എഡ്വേഡ്‌, ഗുഡ്‌റിച്ച്‌ അച്ചിസണ്‍ (1856 -1931)എഡ്വേഡ്‌ തടാകം
എഡ്വേഡ്‌സ്‌, ജൊനാഥന്‍ (1703-58)എഡ്‌ജ്‌വർത്‌, ഫ്രാന്‍സിസ്‌ സിഡ്രാ (1845-1926)എഡ്‌ജ്‌ഹിൽ യുദ്ധം
എഡ്‌മണ്‍ടണ്‍എഡ്‌മർ (1064?-1141)എഡർലി, ജെർട്രൂഡ്‌ കരോലിന്‍ (1905- 2003)
എഡൽമാന്‍, ജെറാള്‍ഡ്‌ മോറിസ്‌ (1929- )എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക കമ്മിഷന്‍എണ്ണകള്‍, കൊഴുപ്പുകള്‍
എണ്ണച്ചായചിത്രണംഎണ്ണച്ചെടികള്‍എണ്ണപ്പന
എണ്ണഷെയ്‌ൽഎണ്‍പേരായംഎതിരന്‍ കവിരന്‍
എതിർവിസ്‌താരംഎതുകഎത്യോപ്യ
എത്യോപ്യന്‍ കലഎത്യോപ്യന്‍ ഭാഷകളും സാഹിത്യവുംഎതൽ ഫ്‌ളേഡ്‌ (870 -918)
എതൽസ്റ്റാന്‍ (894-939)എഥനോള്‍എഥിലീന്‍
എഥിലീന്‍ ഗ്ലൈക്കോള്‍എഥിലീന്‍ ഡൈ അമീന്‍ ടെറ്റ്രാ അസറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌എഥിൽ അമീന്‍
എഥിൽ അസറ്റേറ്റ്‌എഥിൽ ആൽക്കഹോള്‍എഥിൽ കാർബമേറ്റ്‌
എഥിൽ ബെന്‍സീന്‍എഥിൽ ഹാലൈഡുകള്‍എനിമ
എനിമകാഎനൊമോതോ, ബയോ (തകീകി) (1836 -1908)എന്നിയൂസ്‌, ക്വന്തൂസ്‌ (ആ.ഇ. 239-169)
എന്യൂറെസിസ്‌എന്റമീബഎന്റമോളജി
എന്ററോപ്‌ന്യൂസ്റ്റഎന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകള്‍എന്റെറോബാക്‌റ്റീരിയേസീ
എന്റോപ്രാക്‌റ്റഎന്റോമോഫ്‌ തൊറേൽസ്‌എന്‍.എസ്‌.എസ്‌.
എന്‍.റ്റി.പി.സി. ലിമിറ്റഡ്‌എന്‍.സി.ഇ.ആർ.ടി.എന്‍.സി.സി.
എന്‍കാസ്റ്റിക്‌ പെയിന്റിങ്‌എന്‍കെ, യോഹന്‍ ഫ്രാന്‍സ്‌ (1791-1865)എന്‍കെ ധൂമകേതു
എന്‍കെഫലൈറ്റിസ്‌എന്‍കെഫലോമെനിന്‍ജൈറ്റിസ്‌എന്‍കെഫലോമൈലൈറ്റിസ്‌
എന്‍ക്രൂമ, ക്വാമെ (1909-72)എന്‍ഗെൽ, ഏണ്‍സ്റ്റ്‌ (1821-96)എന്‍ഗെൽ, യൊഹാന്‍ കാറൽ ലുദ്‌വിഗ്‌ (1778-1840)
എന്‍ഗെൽബ്രഷ്‌റ്റ്‌സ്‌, കൊർണേലിസ്‌ (1468-1533)എന്‍ഗെൽസ്‌, ഫ്രീഡ്‌റിഷ്‌ (1820-95)എന്‍ഗ്രവിങ്‌
എന്‍ജിനീയറിങ്‌എന്‍ജിനീയറിങ്‌ ഭൂവിജ്ഞാനംഎന്‍ജിനീയറിങ്‌ വരപ്പ്‌
എന്‍ജിനീയറിങ്‌ വിദ്യാഭ്യാസംഎന്‍ജിനീയറിങ്‌ വ്യവസായംഎന്‍ജിനീയേഴ്‌സ്‌ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ്‌
എന്‍ജിന്‍എന്‍ജിന്‍ ശീതനംഎന്‍ടയർ ഫലനം
എന്‍ട്രാപ്പിഎന്‍ട്രോപ്പിഎന്‍ഡിമിയണ്‍
എന്‍ഡെൽ, ഔഗുസ്‌ത്‌ (1871-1925)എന്‍ഡേഴ്‌സ്‌, ജോണ്‍ ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ (1897-1985)എന്‍ഡോകാർഡൈറ്റിസ്‌
എന്‍ഡോക്രനോളജിഎന്‍ഡോഡോണ്‍ടിക്‌സ്‌എന്‍ഡോതീലിയം
എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍എന്‍ഡോസ്‌കോപ്പിഎന്‍ഫാന്‍ടിന്‍, ബർതലേമി പ്രാസ്‌പർ (1796-1864)
എന്‍ഫീൽഡ്‌ ഗണ്‍എന്‍റൈറ്റ്‌, ആന്‍ (1962- )എന്‍റോണ്‍
എന്‍ലിൽഎന്‍സഫലൈറ്റിസ്‌എന്‍സെലാദോസ്‌
എന്‍സൈക്ലിക്കൽസ്‌എന്‍സൈക്ലോപീഡിയഎന്‍സൈക്ലോപീഡിസ്റ്റുകള്‍
എന്‍സൈമുകള്‍എന്‍സ്റ്റട്ടൈറ്റ്‌എന്‍സർ, ജെയിംസ്‌ (1860-1949)
എപാക്രിഡേസീഎപാമിനൊന്‍ഡസ്‌ (ബി.സി. 410-326)എപിക്കിള്‍സ്‌ (ബി.സി. 5-ാം ശ.)
എപിക്‌ടീറ്റസ്‌ (എ.ഡി. 50-130)എപിഗോണസ്‌ (ബി.സി. 3-ാം ശ.)എപിഡോട്ട്‌
എപിഫനിഎപോണഎപ്പിക്യൂറസ്‌ (ബി.സി. 341 - 270)
എപ്പിക്‌എപ്പിക്‌ തിയെറ്റർഎപ്പിഗ്രഫി (പുരാലിഖിതവിജ്ഞാനീയം)
എപ്പിഡയാസ്‌കോപ്പ്‌എപ്പിഡെർമിസ്‌എപ്പിനെഫ്രിന്‍
എപ്പിഫൈറ്റ്‌എപ്പിമെറൈസേഷന്‍എപ്പിലെപ്‌സി
എപ്പോഡിഫോർമിസ്‌എപ്‌സം സാള്‍ട്‌എപ്‌സ്റ്റൈന്‍, ജേക്കബ്‌ (1880 - 1959)
എഫിക്‌എഫിമെറോപ്‌റ്റെറഎഫീഡ്ര
എഫെഡ്രിന്‍എഫേസസ്‌എഫേസ്യാലേഖനം
എഫോദ്‌എഫോറസ്‌എഫ്രയീം, വിശുദ്ധ സൈറസ്‌
എഫ്രയീം ഗോത്രംഎഫ്‌-ടെസ്റ്റ്‌എഫ്‌. വിതരണം
എഫ്‌.എ.സി.റ്റിഎഫ്‌.എം. പ്രക്ഷേപണംഎഫ്‌താലൈറ്റുകള്‍
എബനേസീഎബിയൊണൈറ്റുകള്‍എബോള
എബ്രഹാം, ഇബ്‌നു ദാവൂദ്‌എബ്രഹാം ജോസഫ്‌ (1931 - 86)എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍
എബ്രായ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഎബ്രായലേഖനംഎബ്‌നർ എഷന്‍ബാഹ്‌, മാരിഎ
എബർട്ട്‌, ഫ്രീഡറിഷ്‌എബർഹാർഡ്‌, യോഹന്‍ ഔഗുസ്‌ത്‌എമനൗ, മറേ ബാന്‍സണ്‍ (1904 - 2005)
എമറിഎമിനെസ്‌ക്യു, മിഹൈൽഎമീൽ
എമുഎമെറ്റിക്‌ ഔഷധങ്ങള്‍എമെറ്റിന്‍
എമെറ്റ്‌, റോബർട്ട്‌എമേഴ്‌സണ്‍, റാൽഫ്‌ വാൽഡോഎമൈറ്റോസിസ്‌
എമ്പ്രാന്തിരിഎമ്മാ-ഹുഎമ്മാവുസ്‌
എയിലാഷഫേൽ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകള്‍എയുത്‌വോഷ്‌, യോസഫ്‌ (1813 - 71)എയ്യൽ
എയ്‌കിന്‍, കോണ്‍റാഡ്‌ പോട്ടർ (1889-1973)എയ്‌ട്‌കെന്‍, റോബർട്ട്‌ ഗ്രാന്റ്‌ (1864 - 1951)എയ്‌ഡ്‌സ്‌
എയ്‌മിസ്‌, കിങ്‌സ്‌ലി (1922 - 95)എയ്‌റോ ന്യൂറോസിസ്‌എയ്‌റോ മെക്കാനിക്‌സ്‌
എയ്‌റോ സ്റ്റാറ്റിക്‌സ്‌എയ്‌റോഡൈനാമിക്‌സ്‌എയ്‌റോണമി
എയ്‌റോനോട്ടിക്‌സ്‌എയ്‌റോബിക്‌സ്‌എയ്‌റോസോള്‍
എയ്‌റോസ്‌പേസ്‌ എന്‍ജിനീയറിങ്‌എയ്‌റ്റിയസ്‌ (396-454)എയർ ഇന്ത്യ
എയർ കംപ്രസ്സർഎയർ കൂളിങ്‌എയർ പമ്പ്‌
എയർ പ്രാപ്പുലർഎയർ ഫിൽറ്റർഎയർകണ്ടിഷനിങ്‌
എയർട്ടെൽഎയർപോക്കറ്റ്‌എയർപോർട്ട്‌
എയർപോർട്ട്‌ എന്‍ജിനീയറിങ്‌എയർബ്രക്ക്‌എരണ്ട
എരവാലന്മാർഎരിക്ക്‌എരിജിനാ, ജോഹന്നസ്‌ സ്‌കോട്ടസ്‌ (815 - 877)

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഈറമ്പന) | അടുത്ത താള്‍ (എരിത്ര ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്‌ ഫീറ്റാലിസ്‌)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍