This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എറാന്‍) | അടുത്ത താള്‍ (ഔഡ്‌, യാക്കോബുസ്‌ യൊഹാന്നെസ്‌ പീറ്റർ (1890 - 1963))

ഒകാറാ, ഗാബ്രിയൽ (1921 - )ഒക്കോവ, സെവറോ (1905 - 1993 )
ഒക്യാമ ഗ്വൈന്‍ (1920 - )ഒക്‌ടോബർഒക്‌ടോബർ വിപ്ലവം
ഒക്‌റ്റൊപോഡഒക്‌റ്റോപസ്‌ഒക്‌റ്റ്‌റോയ്‌
ഒക്‌ലഹോമഒഖോട്‌സ്‌ക്‌ കടൽഒച്ച്‌
ഒജിബ്‌വാഒടിവിദ്യഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍
ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്‌ണമേനോന്‍ഒടുവിൽ ശങ്കരന്‍കുട്ടിമേനോന്‍ഒട്ടകം
ഒട്ടകപ്പക്ഷിഒട്ടക്കൂത്തർഒട്ടാവ
ഒട്ടിക്കൽ, സസ്യങ്ങളിൽഒട്ടുമീന്‍ഒട്ടോമന്‍ സാമ്രാജ്യം
ഒഡിയ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒഡിഷഒഡീസി
ഒഡീസി നൃത്തംഒഡീസിയൂസ്‌ഒഡെപെക്‌
ഒഡോനൽ (1809 - 67)ഒണജർഒണ്ടാറിയോ
ഒതളംഒത്തുകല്യാണംഒഥല്ലോ
ഒനാഗ്രസീഒനിക്കോഫൊറഒനേസിമോസ്‌
ഒനൈഡാ ഇന്ത്യർഒന്ദാചി, മൈക്കേൽ (1943 - )ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം
ഒപാറ്റഒപീ, ജോണ്‍ (1761 - 1807)ഒപ്പന
ഒപ്പന്‍ഹൈമർ, ജൂലിയസ്‌ റോബർട്ട്‌ (1904 - 67)ഒപ്പുസൂചിഒപ്പോസം
ഒപ്പ്‌ഒപ്‌നോർ, ഗിൽ-മാരി (1672 - 1742)ഒഫീഡിയ
ഒബാന്‍ഡൊ, ജോസെ മാരിയ (1795 - 1861)ഒബാമ, ബറാക്‌ (1961 - )ഒബിസിറ്റി
ഒബീലിയഒബോട്ടെ, അപ്പോളോ മിൽട്ടണ്‍ (1926 - 2005)ഒബ്രഗോണ്‍, അൽവാരൊ (1880 - 1928)
ഒബ്രയന്‍, വില്യം സ്‌മിത്ത്‌ (1803 - 64)ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ്‌ കോറിലേറ്റീവ്‌ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്‌സ്‌
ഒബ്‌സ്റ്റാൽ, ഗെറാർ വാന്‍ (1594-1668)ഒബ്‌സർവേറ്ററിഒബർലിന്‍, യോഹന്‍ ഫ്രീഡ്‌റിക്‌ (1740 - 1826)
ഒമാന്‍ഒമാന്‍, ചാള്‍സ്‌ വില്യം ചാഡ്‌വിക്‌ (1860 - 1946)ഒമാഹാ
ഒമ്മേഗാങ്ക്‌, ബൽതാസർ പോള്‍ (1755 - 1826)ഒമർ ഖയ്യാം (1050 - 1122)ഒമർ ഷരീഫ്‌ (1932 - )
ഒയാഷീയോ പ്രവാഹംഒരപ്പംഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
ഒരുപ്പൂ കൃഷിഒറവങ്കര നീലകണ്‌ഠന്‍ നമ്പൂതിരിഒറാങ്‌-ഊട്ടാന്‍
ഒറാവോണ്‍ഒറിയോള്‍, വിന്‍സെന്റ്‌ (1884 - 1966)ഒറെന്റ്‌, പെദ്രാദെ (1570 - 1645)
ഒറോബന്‍കേസീഒറോഷ്യസ്‌, പൗലൂസ്‌ഒറോസ്‌കോ, ജോസ്‌ ക്‌ളെമന്റ്‌ (1883 - 1949)
ഒറ്റക്കൽമണ്ഡപംഒറ്റപ്പാലംഒറ്റമൂലി
ഒറ്റശ്ലോകങ്ങള്‍ഒറ്റാൽഒറ്റി
ഒലാഹ്‌, ജോർജ്‌ ആന്‍ഡ്രൂ (1927 - )ഒലിഗോസീന്‍ഒലിയിക്‌ ആസിഡ്‌
ഒലിയേസീഒലിവിന്‍ഒലിവർ, ഐസക്‌ (1565 - 1617)
ഒലീവിയർ, ഫെർഡിനന്‍ഡ്‌ (1785 - 1841)ഒലീവ്‌ഒലീവ്‌ മല
ഒല്ലൂർഒളപ്പമണ്ണഒളിന്തസ്‌
ഒളിപ്പോര്‌ഒളിമ്പസ്‌ഒളിമ്പിക്‌സ്‌
ഒളിമ്പിയഒളിമ്പിയാസ്‌ (സു.ബി.സി. 375 - 316)ഒളിവിയർ, ലോറന്‍സ്‌ (1907 - 89)
ഒള്‍ബ്രാട്ട്‌, ഇവാന്‍ (1882 - 1952)ഒഴിവുമുറിഒഷെറൊഫ്‌, ഡഗ്ലസ്‌ ഡി. (1945 - )
ഒസീരിസ്‌ഒസ്റ്റാരിയോഫൈസിഒസ്റ്റ്രക്കോഡ
ഒസ്സെറ്റിക്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒസ്‌ബോണ്‍, ജോണ്‍ ജയിംസ്‌ (1929 - 94)ഒർകാണാ, ആന്ദ്രിയ ദി സിയോന്‍ (1308? - 68)
ഒർലോഫ്‌, ചാനാ (1888 - 1968)ഒർലോവ്‌സ്‌കി, അലക്‌സാണ്ടർ ഒസിപോവിച്ച്‌ (1777 - 1832)ഒർസിനി, ഫെലിസ്‌ (1819 - 58)
ഒൽബേഴ്‌സ്‌, ഹെന്‌റിഷ്‌ വില്യം (1758-1840)ഓ. ഹെന്‌റി (1862 - 1910)
ഓ കീഫേ, ജോർജിയ (1887 - 1986)ഓ കെല്ലി, സീന്‍ തോമസ്‌ (1882 - 1966)ഓ കോണർ, ഫിയർഗസ്‌ (1796 - 1855)
ഓ കോണർ, റൊഡറിക്‌ (1860 - 1940)ഓ കോണൽ, ഡാനിയൽ (1775 - 1847)ഓ ഹിഗിന്‍സ്‌, ബർണാർഡോ (1778 - 1842
ഓംഓം, ജോർജ്‌ സൈമണ്‍ (1787 - 1854)ഓംകാരം
ഓംഗോൽഓംബുഡ്‌സ്‌മാന്‍ഓംസ്‌ക്‌
ഓകാ നദിഓകാപിഓകുബൊ തോഷിമിത്സു (1830 - 78)
ഓകുമ ഷിഗെനൊബു (1838 - 1922)ഓകെയ്‌സി, ഷോന്‍ (1880 - 1964)ഓക്കാനം
ഓക്യോ, മറുയാമാ (1733 - 95)ഓക്‌ഓക്‌ പക്ഷി
ഓക്‌ലാന്റ്‌ഓക്‌സസോള്‍ഓക്‌സാലിക്‌ അമ്ലം
ഓക്‌സാലോ അസറ്റിക്‌ അമ്ലംഓക്‌സിജന്‍ഓക്‌സിടെട്രാസൈക്ലിന്‍
ഓക്‌സിടോസിന്‍ഓക്‌സിഡേഷന്‍, റിഡക്ഷന്‍ഓക്‌സീകാരികള്‍
ഓക്‌സൈഡുകള്‍ഓക്‌സൈമുകള്‍ഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌
ഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ നിഘണ്ടുഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ മൂവ്‌മെന്റ്‌ഓക്‌സ്‌ഫർഡ്‌ സർവകലാശാല
ഓഘാംലിപിഓങ്കോളജിഓച്ചിറ
ഓടഓടംഓടക്കുഴൽ
ഓടക്കുഴൽ (വാദ്യം)ഓടക്കുഴൽ സമ്മാനംഓടനാട്‌
ഓടപ്പൂഓടുകള്‍ഓടൂള്‍, പീറ്റർ (1932 - )
ഓട്ടന്‍തുള്ളൽഓട്ടമത്സരങ്ങള്‍ഓട്ടിസം
ഓട്ടിസ്‌, ജയിംസ്‌ (1725 - 83)ഓട്ടൊമേഷന്‍ഓട്ടോക്ലേവ്‌
ഓട്ടോപൈലറ്റ്‌ഓട്ടോപ്‌സിഓട്ടോമൊബൈൽ
ഓട്ടോമോട്ടീവ്‌ വ്യവസായംഓട്ടോമോർഫിസംഓട്ടോറൈനോലാറിന്‍ഗോളജി
ഓട്ടോലിത്ത്‌ഓട്ടോസ്‌കോപ്പിഓട്ടർ
ഓട്‌ഓട്‌വേ, തോമസ്‌ (1652 - 85)ഓട്‌സ്‌
ഓടൽഓഡം, ഹോവാർഡ്‌ വാഷിങ്‌ടണ്‍ (1884 - 1954)ഓഡനേറ്റ
ഓഡന്‍, ഡബ്ല്യു.എച്ച്‌. (1907 - 73)ഓഡിനന്‍സ്‌ഓഡിന്‍
ഓഡിന്‍ഗ (1912 - 94)ഓണംഓണത്തല്ല്‌
ഓണപ്പാട്ട്‌ഓത്ത്‌ഓനീൽ, യൂജിന്‍ ഗ്ലാഡ്‌സ്റ്റണ്‍ (1888 - 1953)
ഓനീൽ, ഹെന്‌റി നെൽസണ്‍ (1817 - 80)ഓന്ത്‌ഓപോർട്ടോ
ഓപ്പച്ചങ്കാനോ (1554? - 1646)ഓപ്പന്‍ ഹാർത്ത്‌ പ്രക്രിയഓപ്പറ
ഓപ്പൽഓപ്‌കലഓപ്‌റ്റിക്കൽ ആക്‌റ്റിവിറ്റി
ഓപ്‌റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷന്‍ഓപ്‌റ്റിക്‌സ്‌ഓപ്‌സ്‌
ഓഫിയൂറോയ്‌ഡിയഓഫിയോഗ്ലൊസേൽസ്‌ഓഫീസ്‌ ഉകരണങ്ങള്‍
ഓഫീസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ഓഫ്‌താൽമോളജിഓഫ്‌സെറ്റ്‌ അച്ചടി
ഓബറാമെർഗാവ്‌ഓബ്രി മെനന്‍ (1912 - 89)ഓബ്‌ നദി
ഓബർത്ത്‌, ഹെർമന്‍ (1894 - 1989)ഓമഓമനപ്രാവ്‌
ഓമന്തൂർ രാമസ്വാമി റെഡ്യാർഓമല്ലൂർഓയിൽ ആന്‍ഡ്‌ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്‌ കമ്മിഷന്‍
ഓയ്‌, കെന്‍സാബുറോ (1935 - )ഓയ്‌ഡിയംഓയ്‌ലർ, ലിയൊണാർഡ്‌ (1707 - 83)
ഓരിലഓരിലത്താമരഓരു ജലസേചനം
ഓറക്കിള്‍ഓറഞ്ച്‌ഓറഞ്ച്‌ നദി
ഓറാങ്ങുട്ടാന്‍ഓറാന്‍ഓറിഗണ്‍
ഓറിജന്‍ (185 - 253)ഓറിനോക്കോ നദിഓറിയന്റൽ റിസർച്ച്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍
ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ മാനുസ്‌ക്രിപിറ്റ്‌സ്‌ ലൈബ്രറിഓറീയോള്‍ഓറോണ്ടസ്‌ നദി
ഓറോളജിഓലഓലക്കുട
ഓലന്‍ഓലപ്പണംഓലപ്പാവക്കൂത്ത്‌
ഓലിന്‍, ബെർറ്റിൽ (1899 - 1979)ഓലേഞ്ഞാലിഓളസ്സവാരി
ഓളിഗൊസാക്കറൈഡ്‌ഓളിഗോക്കീറ്റഓള്‍ട്ടോസ്‌ (ബി.സി. 6-ാം ശ.)
ഓള്‍ബ്രിച്ച്‌, യോസഫ്‌മറിയ (1867 - 1908)ഓള്‍മെക്‌ കലഓള്‍മ്‌സ്റ്റെഡ്‌, ഫ്രഡറിക്‌ ലാ (1822 - 1903)
ഓവന്‍, റോബർട്ട്‌ (1771 - 1858)ഓവന്‍, വിൽഫ്രഡ്‌ (1893 - 1918)ഓവന്‍സ്‌, ജെസ്സി (1913 - 80)
ഓവറഓവിഡ്‌, പ്യൂബ്‌ളിയസ്‌ ഒവീഡിയസ്‌ നാസോ (ബി.സി. 43-എ.ഡി. 18)ഓവർഡ്രാഫ്‌റ്റ്‌
ഓവർബെക്ക്‌, യൊഹാന്‍ ഫ്രീഡ്‌റീഷ്‌ (1789 - 1869)ഓവർബ്രിഡ്‌ജ്‌ഓശാന
ഓഷധികള്‍ഓഷനേറിയംഓഷോ (1931 - 90)
ഓഷ്യാനിയഓസകഓസന്‍വിൽ (1809 - 84)
ഓസിയേറ്റ്‌സ്‌കി, കാള്‍ ഫൊണ്‍ (1889 - 1938)ഓസിലേറ്റർഓസിലോഗ്രാഫ്‌
ഓസിലോട്ട്‌ഓസെന്‍ ഫാങ്‌, അമേദെ (1886 - 1966)ഓസോണ്‍
ഓസോണ്‍ പാളി ശോഷണംഓസ്റ്റിന്‍, ആൽഫ്രഡ്‌ (1835 - 1913)ഓസ്റ്റിന്‍, ജെയ്‌ന്‍ (1775 - 1817)
ഓസ്റ്റിയൈക്‌തിസ്‌ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രറ്റിസ്‌ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്‌
ഓസ്റ്റിയോമലേസ്യഓസ്റ്റെന്‍ഡ്‌ കമ്പനിഓസ്റ്റ്രലോ പിത്തസിനേ
ഓസ്റ്റ്രലോർപ്‌ഓസ്റ്റ്രാകോഡെർമൈഓസ്‌കാർ അവാർഡ്‌
ഓസ്‌കാർ വൈൽഡ്‌ഓസ്‌ട്രാം, എലിനോർ (1933 - 2012)ഓസ്‌ബോണ്‍, ജോണ്‍ ജയിംസ്‌ (1929 - 94)
ഓസ്‌ബോണ്‍, ഹെന്‌റി ഫെയർഫീൽഡ്‌ (1857 - 1935)ഓസ്‌മിയംഓസ്‌മേന, സർഹിയോ (1878 - 1961)
ഓസ്‌മോസനംഓസ്‌ലോഓസ്‌വാള്‍ഡ്‌, വിൽഹം (1853 - 1932)
ഓഹരിവിപണിഓഹിയോഓർ മൈക്രാസ്‌കോപ്പി
ഓർക്കസ്‌ഓർക്കിഡേസീഓർക്കെസ്‌ട്രാ
ഓർക്‌നി ദ്വീപുകള്‍ഓർഗനൈസേഷന്‍ ഒഫ്‌ അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌സ്‌ (ഒ.എ.എസ്‌.)ഓർഗനൈസേഷന്‍ ഒഫ്‌ ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിറ്റി (ഒ.എ.യു.)
ഓർഗന്‍ഓർഗാനിക്‌ കെമിസ്‌ട്രിഓർഗാനിക്‌ ഫാമിങ്‌
ഓർഗാനൊ ആർസെനിക്‌ യൗഗികങ്ങള്‍ഓർഗാനൊ ഫോസ്‌ഫറസ്‌ യൗഗികങ്ങള്‍ഓർഗാനൊ മെറ്റാലിക്‌ യൗഗികങ്ങള്‍
ഓർഗാനൊ സള്‍ഫർ യൗഗികങ്ങള്‍ഓർട്ടേഗാ ഇ ഗാസറ്റ്‌, ഹോസേ (1883 - 1955)ഓർട്ടേയ, ദാന്‍യേൽ (1945 - )
ഓർഡിനൽ സംഖ്യഓർഡോവിഷന്‍ഓർണിത്തിസ്‌ചിയ
ഓർണിത്തോളജിഓർതനെക്‌റ്റഡഓർതോപ്‌റ്റെറ
ഓർത്തഡോക്‌സ്‌ ക്രസ്‌തവസഭകള്‍ഓർത്തൊക്ലേസ്‌ഓർത്തൊഡോണ്‍ടിക്‌സ്‌
ഓർത്തൊപീഡിക്‌സ്‌ഓർനിഥിന്‍ഓർഫിസം
ഓർഫ്യൂസ്‌ഓർബിഗ്നി, ആൽസിഡേ ദെസ്സാലിനെസ്‌ ഡി (1802 - 57)ഓർമക്കുറിപ്പുകള്‍
ഓർമശക്തിഓർമി, റോബർട്ട്‌ (1728 - 1801)ഓർലാന്‍ഡൊ, വിറ്റോറിയോ ഇമാനുവൽ (1860 - 1952)
ഓർവെൽ, ജോർജ്‌ (1903 - 50)ഓർസി, ലെലിയോ (1511 - 87)ഓർസ്റ്റഡ്‌, ഹന്‍സ്‌ ക്രിസ്‌ത്യന്‍ (1777 - 1851)
ഔഗേന്‍ മാർ ബെസേലിയോസ്‌ I (1884 - 1975)ഔചിത്യം
ഔചിത്യവിചാരചർച്ചഔട്ട്‌റാം, ജയിംസ്‌ (1803 - 63)ഔട്ടർ മംഗോളിയ

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എറാന്‍) | അടുത്ത താള്‍ (ഔഡ്‌, യാക്കോബുസ്‌ യൊഹാന്നെസ്‌ പീറ്റർ (1890 - 1963))

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍