This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എപ്പിക്‌) | അടുത്ത താള്‍ (ഓളസ്സവാരി)

ഐ-ഐഐ. ബി. എം
ഐ. ബി. എം.ഐ.എന്‍.എ.ഐ.എന്‍.എച്ച്‌.
ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.ഐ.എസ്‌.ആർ.ഒ.ഐ.എസ്‌.ഐ.
ഐ.എസ്‌.ഡി.എൽ.ഐ.എൽ.ഒ.ഐ.ഒ.സി.
ഐ.സി.എസ്‌.ഐക്കണോഗ്രാഫിഐക്കണോസ്റ്റാസിസ്‌
ഐക്കണോസ്‌കോപ്പ്‌ഐക്കണ്‍ഐക്കാരസ്‌
ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനംഐക്യത്രയംഐക്യയൂറോപ്യന്‍ പ്രസ്ഥാനം
ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സംഘടനഐക്‌മാന്‍, അഡോള്‍ഫ്‌ (1906 - 62)ഐക്‌മാന്‍, ക്രിസ്‌ത്യന്‍ (1858 - 1930)
ഐഗ്‌ട്വെഡ്‌, നീൽസ്‌ (1701 - 54)ഐങ്കുറുനൂറ്‌ഐച്ഛിക പാഠ്യപദ്ധതി
ഐഡിയലിസംഐഡിയോഗ്രാഫിഐഡ്‌ലിറ്റ്‌സ്‌, ലിയോപോള്‍ഡ്‌ (1823-1908)
ഐഡർഐതരേയന്‍ഐതരേയോപനിഷത്ത്‌
ഐതിഹാസിക ഭൂവിജ്ഞാനംഐതിഹ്യംഐതിഹ്യമാല
ഐദിത്ത്‌, ദീപാനുസാന്തര (1923 - 65)ഐന്‍തോവന്‍, വില്ലം (1860 - 1927)ഐന്‍സ്റ്റൈനിയം
ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍, ആൽബർട്ട്‌ (1879 - 1955)ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ സമവാക്യംഐബക്‌സ്‌
ഐബിസ്‌ഐബീരിയഐരാണിക്കുളം
ഐരാവതംഐറിഷ്‌ കടൽഐറിഷ്‌ കല
ഐറിഷ്‌ കലാപം (1641-52; 1798)ഐറിഷ്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഐറിസ്‌
ഐറീന്‍ഐറൈറ്റിസ്‌ഐവന്‍ഹോ
ഐവറികോസ്റ്റ്‌ഐവാനോവ്‌ (1866 - 1949)ഐവി
ഐവർനാടകംഐശ്വര്യറായ്‌ (1973 - )ഐസക്‌ തോമസ്‌, ടി.എം. (1953 - )
ഐസനോവർ, ഡ്വൈറ്റ്‌ ഡേവിഡ്‌ (1890 - 1969)ഐസന്‍ട്രാപ്പിഐസന്‍സ്റ്റൈന്‍, സെർജി (1898 - 1948)
ഐസാറ്റിന്‍ഐസിങ്‌ ഗ്ലാസ്‌ഐസിസ്‌
ഐസോഎന്‍സൈമുകള്‍ഐസോക്രാറ്റിസ്‌ (ബി.സി. 436 - 338)ഐസോടോപ്പുകള്‍
ഐസോതെർമൽ പ്രക്രിയഐസോനിയാസിന്‍ ഹൈഡ്രസൈഡ്‌ഐസോപ്‌റ്റെറ
ഐസോമെറിസംഐസോമോർഫിസം (സമരൂപത)ഐസോയേസി
ഐസോലൂസിന്‍ഐസോസ്റ്റസിഐസോസ്‌പൊണ്‍ഡൈലി
ഐസ്‌ഐസ്‌ ഉത്‌പാദനംഐസ്‌ യൊട്ടിങ്‌
ഐസ്‌ സ്‌കേറ്റിങ്‌ഐസ്‌ ഹോക്കിഐസ്‌ക്രീം
ഐസ്‌നെർ, കുർട്ട്‌ (1867 - 1919)ഐസ്‌ബർഗ്‌ഐസ്‌ലന്‍ഡ്‌
ഐസ്‌ലാന്‍ഡിക്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഐസർഐഹോള്‍
ഐർട്ടന്‍, ഹെന്‌റി (1611 - 51)ഐർഷയർഐൽ ഒഫ്‌ മാന്‍
ഐൽഷെമിയൂസ്‌, ലൂയി മൈക്കൽ (1864 - 1941)ഒകാറാ, ഗാബ്രിയൽ (1921 - )
ഒക്കോവ, സെവറോ (1905 - 1993 )ഒക്യാമ ഗ്വൈന്‍ (1920 - )ഒക്‌ടോബർ
ഒക്‌ടോബർ വിപ്ലവംഒക്‌റ്റൊപോഡഒക്‌റ്റോപസ്‌
ഒക്‌റ്റ്‌റോയ്‌ഒക്‌ലഹോമഒഖോട്‌സ്‌ക്‌ കടൽ
ഒച്ച്‌ഒജിബ്‌വാഒടിവിദ്യ
ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്‌ണമേനോന്‍ഒടുവിൽ ശങ്കരന്‍കുട്ടിമേനോന്‍
ഒട്ടകംഒട്ടകപ്പക്ഷിഒട്ടക്കൂത്തർ
ഒട്ടാവഒട്ടിക്കൽ, സസ്യങ്ങളിൽഒട്ടുമീന്‍
ഒട്ടോമന്‍ സാമ്രാജ്യംഒഡിയ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒഡിഷ
ഒഡീസിഒഡീസി നൃത്തംഒഡീസിയൂസ്‌
ഒഡെപെക്‌ഒഡോനൽ (1809 - 67)ഒണജർ
ഒണ്ടാറിയോഒതളംഒത്തുകല്യാണം
ഒഥല്ലോഒനാഗ്രസീഒനിക്കോഫൊറ
ഒനേസിമോസ്‌ഒനൈഡാ ഇന്ത്യർഒന്ദാചി, മൈക്കേൽ (1943 - )
ഒന്നാം ലോകയുദ്ധംഒപാറ്റഒപീ, ജോണ്‍ (1761 - 1807)
ഒപ്പനഒപ്പന്‍ഹൈമർ, ജൂലിയസ്‌ റോബർട്ട്‌ (1904 - 67)ഒപ്പുസൂചി
ഒപ്പോസംഒപ്പ്‌ഒപ്‌നോർ, ഗിൽ-മാരി (1672 - 1742)
ഒഫീഡിയഒബാന്‍ഡൊ, ജോസെ മാരിയ (1795 - 1861)ഒബാമ, ബറാക്‌ (1961 - )
ഒബിസിറ്റിഒബീലിയഒബോട്ടെ, അപ്പോളോ മിൽട്ടണ്‍ (1926 - 2005)
ഒബ്രഗോണ്‍, അൽവാരൊ (1880 - 1928)ഒബ്രയന്‍, വില്യം സ്‌മിത്ത്‌ (1803 - 64)ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ്‌ കോറിലേറ്റീവ്‌
ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്‌സ്‌ഒബ്‌സ്റ്റാൽ, ഗെറാർ വാന്‍ (1594-1668)ഒബ്‌സർവേറ്ററി
ഒബർലിന്‍, യോഹന്‍ ഫ്രീഡ്‌റിക്‌ (1740 - 1826)ഒമാന്‍ഒമാന്‍, ചാള്‍സ്‌ വില്യം ചാഡ്‌വിക്‌ (1860 - 1946)
ഒമാഹാഒമ്മേഗാങ്ക്‌, ബൽതാസർ പോള്‍ (1755 - 1826)ഒമർ ഖയ്യാം (1050 - 1122)
ഒമർ ഷരീഫ്‌ (1932 - )ഒയാഷീയോ പ്രവാഹംഒരപ്പം
ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥഒരുപ്പൂ കൃഷിഒറവങ്കര നീലകണ്‌ഠന്‍ നമ്പൂതിരി
ഒറാങ്‌-ഊട്ടാന്‍ഒറാവോണ്‍ഒറിയോള്‍, വിന്‍സെന്റ്‌ (1884 - 1966)
ഒറെന്റ്‌, പെദ്രാദെ (1570 - 1645)ഒറോബന്‍കേസീഒറോഷ്യസ്‌, പൗലൂസ്‌
ഒറോസ്‌കോ, ജോസ്‌ ക്‌ളെമന്റ്‌ (1883 - 1949)ഒറ്റക്കൽമണ്ഡപംഒറ്റപ്പാലം
ഒറ്റമൂലിഒറ്റശ്ലോകങ്ങള്‍ഒറ്റാൽ
ഒറ്റിഒലാഹ്‌, ജോർജ്‌ ആന്‍ഡ്രൂ (1927 - )ഒലിഗോസീന്‍
ഒലിയിക്‌ ആസിഡ്‌ഒലിയേസീഒലിവിന്‍
ഒലിവർ, ഐസക്‌ (1565 - 1617)ഒലീവിയർ, ഫെർഡിനന്‍ഡ്‌ (1785 - 1841)ഒലീവ്‌
ഒലീവ്‌ മലഒല്ലൂർഒളപ്പമണ്ണ
ഒളിന്തസ്‌ഒളിപ്പോര്‌ഒളിമ്പസ്‌
ഒളിമ്പിക്‌സ്‌ഒളിമ്പിയഒളിമ്പിയാസ്‌ (സു.ബി.സി. 375 - 316)
ഒളിവിയർ, ലോറന്‍സ്‌ (1907 - 89)ഒള്‍ബ്രാട്ട്‌, ഇവാന്‍ (1882 - 1952)ഒഴിവുമുറി
ഒഷെറൊഫ്‌, ഡഗ്ലസ്‌ ഡി. (1945 - )ഒസീരിസ്‌ഒസ്റ്റാരിയോഫൈസി
ഒസ്റ്റ്രക്കോഡഒസ്സെറ്റിക്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒസ്‌ബോണ്‍, ജോണ്‍ ജയിംസ്‌ (1929 - 94)
ഒർകാണാ, ആന്ദ്രിയ ദി സിയോന്‍ (1308? - 68)ഒർലോഫ്‌, ചാനാ (1888 - 1968)ഒർലോവ്‌സ്‌കി, അലക്‌സാണ്ടർ ഒസിപോവിച്ച്‌ (1777 - 1832)
ഒർസിനി, ഫെലിസ്‌ (1819 - 58)ഒൽബേഴ്‌സ്‌, ഹെന്‌റിഷ്‌ വില്യം (1758-1840)
ഓ. ഹെന്‌റി (1862 - 1910)ഓ കീഫേ, ജോർജിയ (1887 - 1986)ഓ കെല്ലി, സീന്‍ തോമസ്‌ (1882 - 1966)
ഓ കോണർ, ഫിയർഗസ്‌ (1796 - 1855)ഓ കോണർ, റൊഡറിക്‌ (1860 - 1940)ഓ കോണൽ, ഡാനിയൽ (1775 - 1847)
ഓ ഹിഗിന്‍സ്‌, ബർണാർഡോ (1778 - 1842ഓംഓം, ജോർജ്‌ സൈമണ്‍ (1787 - 1854)
ഓംകാരംഓംഗോൽഓംബുഡ്‌സ്‌മാന്‍
ഓംസ്‌ക്‌ഓകാ നദിഓകാപി
ഓകുബൊ തോഷിമിത്സു (1830 - 78)ഓകുമ ഷിഗെനൊബു (1838 - 1922)ഓകെയ്‌സി, ഷോന്‍ (1880 - 1964)
ഓക്കാനംഓക്യോ, മറുയാമാ (1733 - 95)ഓക്‌
ഓക്‌ പക്ഷിഓക്‌ലാന്റ്‌ഓക്‌സസോള്‍
ഓക്‌സാലിക്‌ അമ്ലംഓക്‌സാലോ അസറ്റിക്‌ അമ്ലംഓക്‌സിജന്‍
ഓക്‌സിടെട്രാസൈക്ലിന്‍ഓക്‌സിടോസിന്‍ഓക്‌സിഡേഷന്‍, റിഡക്ഷന്‍
ഓക്‌സീകാരികള്‍ഓക്‌സൈഡുകള്‍ഓക്‌സൈമുകള്‍
ഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌ഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ നിഘണ്ടുഓക്‌സ്‌ഫഡ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ മൂവ്‌മെന്റ്‌
ഓക്‌സ്‌ഫർഡ്‌ സർവകലാശാലഓഘാംലിപിഓങ്കോളജി
ഓച്ചിറഓടഓടം
ഓടക്കുഴൽഓടക്കുഴൽ (വാദ്യം)ഓടക്കുഴൽ സമ്മാനം
ഓടനാട്‌ഓടപ്പൂഓടുകള്‍
ഓടൂള്‍, പീറ്റർ (1932 - )ഓട്ടന്‍തുള്ളൽഓട്ടമത്സരങ്ങള്‍
ഓട്ടിസംഓട്ടിസ്‌, ജയിംസ്‌ (1725 - 83)ഓട്ടൊമേഷന്‍
ഓട്ടോക്ലേവ്‌ഓട്ടോപൈലറ്റ്‌ഓട്ടോപ്‌സി
ഓട്ടോമൊബൈൽഓട്ടോമോട്ടീവ്‌ വ്യവസായംഓട്ടോമോർഫിസം
ഓട്ടോറൈനോലാറിന്‍ഗോളജിഓട്ടോലിത്ത്‌ഓട്ടോസ്‌കോപ്പി
ഓട്ടർഓട്‌ഓട്‌വേ, തോമസ്‌ (1652 - 85)
ഓട്‌സ്‌ഓടൽഓഡം, ഹോവാർഡ്‌ വാഷിങ്‌ടണ്‍ (1884 - 1954)
ഓഡനേറ്റഓഡന്‍, ഡബ്ല്യു.എച്ച്‌. (1907 - 73)ഓഡിനന്‍സ്‌
ഓഡിന്‍ഓഡിന്‍ഗ (1912 - 94)ഓണം
ഓണത്തല്ല്‌ഓണപ്പാട്ട്‌ഓത്ത്‌
ഓനീൽ, യൂജിന്‍ ഗ്ലാഡ്‌സ്റ്റണ്‍ (1888 - 1953)ഓനീൽ, ഹെന്‌റി നെൽസണ്‍ (1817 - 80)ഓന്ത്‌
ഓപോർട്ടോഓപ്പച്ചങ്കാനോ (1554? - 1646)ഓപ്പന്‍ ഹാർത്ത്‌ പ്രക്രിയ
ഓപ്പറഓപ്പൽഓപ്‌കല
ഓപ്‌റ്റിക്കൽ ആക്‌റ്റിവിറ്റിഓപ്‌റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷന്‍ഓപ്‌റ്റിക്‌സ്‌
ഓപ്‌സ്‌ഓഫിയൂറോയ്‌ഡിയഓഫിയോഗ്ലൊസേൽസ്‌
ഓഫീസ്‌ ഉകരണങ്ങള്‍ഓഫീസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ഓഫ്‌താൽമോളജി
ഓഫ്‌സെറ്റ്‌ അച്ചടിഓബറാമെർഗാവ്‌ഓബ്രി മെനന്‍ (1912 - 89)
ഓബ്‌ നദിഓബർത്ത്‌, ഹെർമന്‍ (1894 - 1989)ഓമ
ഓമനപ്രാവ്‌ഓമന്തൂർ രാമസ്വാമി റെഡ്യാർഓമല്ലൂർ
ഓയിൽ ആന്‍ഡ്‌ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്‌ കമ്മിഷന്‍ഓയ്‌, കെന്‍സാബുറോ (1935 - )ഓയ്‌ഡിയം
ഓയ്‌ലർ, ലിയൊണാർഡ്‌ (1707 - 83)ഓരിലഓരിലത്താമര
ഓരു ജലസേചനംഓറക്കിള്‍ഓറഞ്ച്‌
ഓറഞ്ച്‌ നദിഓറാങ്ങുട്ടാന്‍ഓറാന്‍
ഓറിഗണ്‍ഓറിജന്‍ (185 - 253)ഓറിനോക്കോ നദി
ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ മാനുസ്‌ക്രിപിറ്റ്‌സ്‌ ലൈബ്രറിഓറീയോള്‍
ഓറോണ്ടസ്‌ നദിഓറോളജിഓല
ഓലക്കുടഓലന്‍ഓലപ്പണം
ഓലപ്പാവക്കൂത്ത്‌ഓലിന്‍, ബെർറ്റിൽ (1899 - 1979)ഓലേഞ്ഞാലി

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എപ്പിക്‌) | അടുത്ത താള്‍ (ഓളസ്സവാരി)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍