This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഡെക്കാനി പെയിന്റിംഗ്) | അടുത്ത താള്‍ (താര്‍ക്കികപ്രത്യക്ഷജ്ഞാനവാദം)

ഢാക്കഢീംഗ്റ, മദന്‍ ലാല്‍ (1887 - 1909)
ഢോലാഢോലാ മാരു രാ ദൂഹാ
ണായകുമാരചരിഉണേമിണാഹ ചരിഉ
തംബുരുതഅസിയതക(ഗ)രം
തകരതകരമരംതകഴി
തകഴി ധര്‍മശാസ്താക്ഷേത്രംതകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളതകാകുസു ജൂഞ്ജിരൊ
തകിട്തകില്‍തകേഷിത നൊബൊരു (1924 - 2000)
തകേഷിസ യുമെജി (1884 - 1934)തക്കതക്കമത്സുക ശവകുടീരം
തക്കമീനേ ജോക്കീച്ചീ (1854 - 1922)തക്കര്‍ ബാപ്പാ (1869 - 1951)തക്കറസുക കഗേകിഡന്‍
തക്കലതക്കാളിതക്കിട്ട
തക്കിയുദ്ദീന്‍ ഖലീല്‍ (1906 - 87)തക്കുമ സ്കൂള്‍തക്കേയൂചി, സെയ്ഹോ (1864 - 1942)
തക്കോലംതക്കോലം യുദ്ധംതക്രം
തക്രപാക ചൂര്‍ണംതക്ഷകന്‍തക്ഷശില
തഗങ്ക നാടകവേദിതഗരം (തകരം)തങ് രാജവംശം (618 - 907)
തങ്കം വാസുദേവന്‍ നായര്‍ (1921 - )തങ്കനീക്കാ തടാകംതങ്കമണി ഗോപിനാഥ് (1918 - 90)
തങ്കശ്ശേരിതങ്ങള്‍തങ്ങള്‍ കുഞ്ഞു മുസലിയാര്‍ (1897 - 1966)
തച്ചനാട്ടുകരതച്ചന്‍തച്ചമ്പാറ
തച്ചുശാസ്ത്രംതച്ചോളി ഒതേനന്‍തച്ചോളി ചന്തു
തച്ചോളിപ്പാട്ടുകള്‍തജികിസ്താന്‍തഞ്ചാവൂര്‍
തഞ്ചാവൂര്‍വാട്ടംതടവിളക്ക്തടവുശിക്ഷ
തടാകംതടാതകതടി
തടി വ്യവസായംതട്ടതട്ടം
തട്ടകംതട്ടാന്‍തട്ടിപ്പ്
തട്ടിമ്മേല്‍ക്കൂത്ത്തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസംരക്ഷണകേന്ദ്രംതണുപ്പിക്കല്‍ സമ്പ്രദായം
തണ്ടര്‍ ബേതണ്ടര്‍ സ്റ്റോംതണ്ടാനം പുല്ല്
തണ്ടാന്‍തണ്ടായ്മതണ്ടാര്‍
തണ്ടുചീയല്‍ രോഗംതണ്ടുതുരപ്പന്‍ പുഴുതണ്ണിത്തോട്
തണ്ണിമത്തന്‍തണ്ണീര്‍പ്പന്തല്‍തണ്ണീര്‍മുക്കം
തത്തകള്‍തത്തച്ചിന്നന്‍തത്തപ്പനി
തത്ത്വചിന്താമണിതത്ത്വത്രയംതത്ത്വഭേദങ്ങള്‍
തത്ത്വമസിതത്ത്വശാസ്ത്രംതത്ഭാഷ
തത്സമയ സംപ്രേഷണംതദ്ദേശ ധനകാര്യംതദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
തദ്ധിതംതനതു നാടകവേദിതനാക്ക കാകുയി (1918 - 93)
തനാക്ക ഗീച്ചി (1863 - 1929)തനിയാവര്‍ത്തനംതന്ത്രങ്ങള്‍
തന്ത്രശാസ്ത്രംതന്ത്രസമുച്ചയംതന്ത്രികള്‍
തന്മാത്രതന്മാത്രാ പുനര്‍വിന്യാസങ്ങള്‍തന്മാത്രാജീവശാസ്ത്രം
തന്മാത്രാഭാരംതന്റേടാട്ടംതപതീസംവരണം
തപസ്യാനന്ദസ്വാമി (1904 - 91)തപസ്സ്തപാല്‍ സര്‍വീസ്
തപോവനസ്വാമി (1889 - 1957)തപ്പ്തഫ്സീര്‍
തബരനകഥതബരി, മുഹമ്മദ് ബിന്‍ ജരീര്‍ (839 - 923)തബല
തബോര്‍ മലതമസാനദിതമസ്സ്
തമാശതമിഴകംതമിഴ് നാടകവേദി
തമിഴ് ഭാഷയും സാഹിത്യവുംതമിഴ് മാനില കോണ്‍ഗ്രസ്തമിഴ് സര്‍വകലാശാല
തമിഴ്ക്കൂത്ത്തമിഴ്നാട്തമിഴ്വേദം
തമോഗര്‍ത്തംതമോഗുണംതമോദീപന്യായം
തമോദ്രവ്യംതമ്പകംതമ്പാന്‍
തമ്പാന്‍, എം.ആര്‍. (1945 - )തമ്പിതമ്പി, പി.വി. (1937 - )
തമ്പി, ശങ്കരനാരായണന്‍ (1911 - 89)തമ്പുരാട്ടി, അംബാദേവിതമ്പുരാട്ടി, അശ്വതിതിരുനാള്‍ ഗൌരി ലക്ഷ്മീഭായി
തമ്പുരാട്ടി, മനോരമ (1760 - 1828)തമ്പുരാനൂട്ട്തമ്പുരാന്‍ പാട്ട്
തമ്പേറ്തയബുള്ള, എം. (1894 - 1967)തയസോള്‍
തയാമിന്‍തയോക്കോള്‍തയോഫീന്‍
തയോസംയുക്തങ്ങള്‍തയ് വാന്‍തയ് വാന്‍ കടലിടുക്ക്
തയ്ക്കുമ്പളംതയ്പെയ്തയ്മൂര്‍, അഹ്മദ് (1871 - 1930)
തയ്യല്‍യന്ത്ര വ്യവസായംതയ്യല്‍യന്ത്രംതരംഗരോധി
തരംഗവതീകഥതരംഗിണിതരകന്‍, കെ.എം. (1930 - 2003)
തരായിന്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍തരിയോട്തരിവള
തരിസാപ്പള്ളി ശാസനങ്ങള്‍തരുണവാചസ്പതിതരുണാസ്ഥി
തരുണാസ്ഥി മത്സ്യങ്ങള്‍തരൂര്‍തരൂര്‍, ശശി (1956 - )
തര്‍ക്കംതര്‍ക്കഗണിതവാദംതര്‍ക്കപരിഹാര ഫോറങ്ങള്‍
തര്‍ക്കവാക്യംതര്‍ക്കശാസ്ത്രംതര്‍ക്കസംഗ്രഹം
തര്‍ക്കോവ്സ്കി, ആന്ദ്രേ (1932 - 86)തര്‍സീ, മഹ്മൂദ് (1868 - 1935)തറ
തറക്കരടിതറക്കൂട്ടംതറഫ (സു. 538 - 564)
തറിതലക്കരംതലക്കാട്
തലക്കുടതലക്കുറിതലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി
തലചുറ്റല്‍തലച്ചോറ്തലതൊട്ടപ്പന്‍
തലത് മഹ്മൂദ് (1924 - 98)തലനാട്തലപ്പന്ത്
തലപ്പാവ്തലപ്പിള്ളി രാജ്യംതലപ്പുലം
തലമല്ലികതലയാട്ടംതലയാഴം
തലയിലെഴുത്ത്തലയോട്തലയോലപ്പറമ്പിലുണ്ട്.
തലയോലപ്പറമ്പ്തലവകാരാരണ്യകംതലവടി
തലവൂര്‍തലവേദതലശ്ശേരി
തലസ്സീമിയതലാക്ക്തല്‍പാത്രിക്ഷേത്രങ്ങള്‍
തളതളംതളയന്‍ മത്സ്യം
തളര്‍ച്ചതളിതളി ശിവക്ഷേത്രം
തളികക്കളിതളിക്കുളംതളിക്കുളം, കെ.എസ്.കെ. (1903 - 82)
തളിക്കോട്ട യുദ്ധംതളിപ്പറമ്പ്തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം
തളിയില്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രംതളിയില്‍താനംതള്‍സ്തായ്, കൌണ്ട് ല്യോഫ് നികലായവിച്
തഴക്കരതഴവതഴുതാമ
തഴ്സ്റ്റന്‍, ലൂയി ലിയോണ്‍ (1887 - 1955)തഴ്സ്റ്റന്‍, വില്യം പോള്‍ (1946 - )തവനൂര്‍
തവളതവാങ്തവാഫ്
തവിഞ്ഞാല്‍തവിടന്‍ കത്രികക്കിളിതവിടന്‍ നെല്ലിക്കോഴി
തവിടന്‍ ബുള്‍ബുള്‍തവിടന്‍ ഷ്രൈക്ക്തവിട്
തവിട്ടുകൊക്ക്തസ്ബിതഹസീല്‍ദാര്‍
തഹീതിതാംബൂല പ്രശ്നംതാക്കറേ, വില്യം മേക്ക്പീസ് (1811 - 63)
താങ്-താതാച്ചര്‍, മാര്‍ഗരറ്റ് (1925 - )താജികം
താജിക് ഭാഷയും സാഹിത്യവുംതാജ്, പി.എം. (1956 - 90)താജ്മഹല്‍
താടകതാടകാവധംതാണിക്കുടം ക്ഷേത്രം
താണുപിളള, പട്ടം എ. (1885 - 1970)താണ്ട്, ഉതാണ്ഡവനൃത്തം
താണ്ഡവരായ മുതലിയാര്‍ (?-1850)താതാചാര്യ, ഡി.ടി. (1892 - 1973)താതിരി
താത്താര്‍ ഭാഷതാത്ത്വിക മനഃശാസ്ത്രംതാത്രിക്കുട്ടി കുറിയേടത്ത്
താനതാനംതാനം 2
താനം കിറ്റികച്ചോന്‍ (1911 - 2004)താനബട്ട ഉത്സവംതാനറ്റോളജി
താനാട്ടംതാനാനറീവ്താനാളൂര്‍
താനൂര്‍താനൂര്‍ സ്വരൂപംതാനേസര്‍
താന്തിയാതോപ്പി (1814 - 59)താന്ത്രികംതാന്നി
താന്‍സന്‍ (16-ാം ശ.)താന്‍സാനിയതാപ - ഉന്നതി ആരേഖം
താപ അണുകേന്ദ്രീയ അഭിക്രിയതാപ വിശ്ളേഷണംതാപം
താപഗതികംതാപചാലകതതാപചികിത്സ
താപധാരിതതാപനിലതാപനില, ജന്തുക്കളില്‍
താപമലിനീകരണംതാപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍താപസംദീപ്തി
താപസവത്സരാജംതാപാനുശീതനംതാപായണിക ഉത്സര്‍ജനം
താപായണികംതാപി ധര്‍മറാവു (1887 - 1973)താപീയ കായാന്തരണം
താപീയ മധ്യരേഖതാപീയ ഹിസ്റ്റരസിസ്താപ്തി
താബു (1971 - )താമരതാമരക്കോഴികള്‍
താമരശ്ശേരിതാമെങ്ലോങ്താമ്രപര്‍ണി
താമ്രശാസനങ്ങള്‍തായമ്പകതായാട്ട്, കെ. (1927 - )
തായാട്ട് ശങ്കരന്‍തായുമാനവര്‍ (1705 - 42)തായ് നാടകവേദി
തായ്ജനതതായ്ഭാഷതായ്ലന്‍ഡ്
തായ്ഷോ ചക്രവര്‍ത്തി (1879 - 1926)താരതാരകാനിമ്നദോഷം
താരകാസുരന്‍താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രപഠനംതാരതമ്യ മതപഠനം
താരതമ്യ മനഃശാസ്ത്രംതാരതമ്യ വിദ്യാഭ്യാസംതാരതമ്യ സാഹിത്യം
താരന്‍താരസപ്തക്താരാട്ടുപാട്ട്
താരാനാഥതര്‍ക്കവാചസ്പതി (1812 - 85)താരാബായ്താരാമണ്ഡലം
താരാശങ്കര്‍ ബന്ദ്യോപാധ്യായതാരാസിങ്, മാസ്റ്റര്‍ (1885 - 1967)താരാസു
താരിഖ്-ഉല്‍-ഹിന്ദ്താരിപ്പ്താരു

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഡെക്കാനി പെയിന്റിംഗ്) | അടുത്ത താള്‍ (താര്‍ക്കികപ്രത്യക്ഷജ്ഞാനവാദം)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍