This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

അന്നനാളി

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അന്നനാളി

Oesophagus

ജന്തുക്കളുടെ തൊണ്ടയില്‍ തുടങ്ങി ആമാശയത്തിന്റെ ജഠരാഗമിദ്വാരത്തില്‍, (Cardiac orifice) അവസാനിക്കുന്നതും ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നതുമായ പേശീനാളി. ഏകദേശം 23-30 സെ.മീ. നീളവും 2 സെ.മീ. വ്യാസവും ഉള്ള പേശീനിര്‍മിതമായ ഈ കുഴലിന് ശ്ളേഷ്മസ്തരത്തിന്റെ ഒരാവരണമുണ്ട്. അന്നനാളി ആമാശയവുമായി സന്ധിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഹയാറ്റസ് (Hiatus) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 1.6 സെ.മീ. വ്യാസം വരും. തൊണ്ടയോട് ചേര്‍ന്നഭാഗം അല്പം പരന്നു ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നെഞ്ചിനകത്തുള്ള മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളായ മഹാധമനീചാപത്തിനും (aortic arch) ഇടത്തെ ശ്വസനിക്കും (left bronchus) പിന്നില്‍ കൂടിയാണ് അന്നനാളി ആമാശയത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. അതു പിന്നീട് പ്രാചീര(diaphragm)ത്തിലുള്ള ജഠരാഗമീദ്വാരത്തിലൂടെ കടന്ന് ആമാശയവുമായി യോജിക്കുന്നു.

അന്നനാളി‍‍‍‍‍
‍‍

അന്നനാളിയുടെ ഉള്‍ഭിത്തി ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി നാളീവ്യാസത്തെ ചുരുക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളിലെ നാളി വേണ്ടത്ര തുറക്കുകയുള്ളു. ബേരിയം മീല്‍ എക്സ്-റേ (Barium Meal X-ray) ഉപയോഗിച്ച് അന്നനാളിയുടെ ചലനരീതിയും രോഗബാധമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ അന്നനാളിയിലൂടെ നിയന്ത്രിത രീതിയിലേ നീങ്ങുകയുള്ളു. ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ മഹാധമനീചാപത്തിനടുത്തുള്ള നേര്‍ത്ത ഭാഗത്ത് കുറച്ചുനേരം നില്ക്കുന്നു. ഈ നിയന്ത്രിത രീതിക്ക് അവരോധപ്രക്രിയയെന്നു പറയാം. അന്നനാളിയില്‍ ഭക്ഷണം പ്രവേശിച്ച് ഏഴു നിമിഷത്തിനുശേഷമേ ആമാശയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ. വൃത്താകൃതിയില്‍ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാംസപേശികളുടെ (Cricopharyngeous muscle) അവരോധശേഷി കാരണം അന്നനാളിയുടെ ആദ്യഭാഗം പ്രത്യേകിച്ചും അടഞ്ഞിരിക്കും. അത് ശ്വസിക്കുന്ന വായു ആമാശയത്തിനകത്തേക്കു കടക്കാതിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ആമാശയത്തില്‍നിന്നും ഭക്ഷണം അന്നനാളിയിലേക്കു തികട്ടി വരാതിരിക്കാന്‍ അന്നനാളിയും ആമാശയവും യോജിക്കുന്നിടത്ത് ചില പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആമാശയത്തിലേക്ക് അന്നനാളി അവസാനിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ്. അന്നനാളിയില്‍ വൃത്താകാരത്തില്‍ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാംസപേശികള്‍ക്കും അവരോധശേഷിയുണ്ട്. അതിനാല്‍ ആമാശയത്തിലെ വിവിധ സ്രവങ്ങളും ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങളും അന്നനാളിയിലേക്കു കയറാതിരിക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ഘടന. അന്നനാളിയുടെ മധ്യത്തിലായി നാളിക്കു (lumen) ചുറ്റും പല നിരകളായി വിവിധതരം കലകള്‍കൊണ്ട് നിര്‍മിതമായ ഒരു ശ്ളേഷ്മവലയമുണ്ട്. അതിനു ചുറ്റും മ്യൂക്കസ് അസിനികകള്‍ (mucous accinii), ലസികാ ഗ്രന്ഥികള്‍ (lymph glands), ലസികാവാഹിനികള്‍ (lymphatic channel) ധമനികള്‍ (arteries), സിരകള്‍ (veins), വാസകല (adipose tissue) എന്നിവ ചേര്‍ന്ന എരിയോള സ്തരം (areolar tissue) കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വര്‍ത്തുള (circular) അനുദൈര്‍ഘ്യ (longitudinal) പേശികളാല്‍ നിര്‍മിതമായ ഒരു വലയവും ഉണ്ട്. ബാഹ്യ ആവരണം നാരുപേശിക(tissue adventities)ളടങ്ങിയതാണ്. അതിനുള്ളിലായി നാഡികളും (nerves), സിരികകളും (arteriole), ധമനികളും, ലോമികകളും ഉണ്ട്.

അധോതൈറോയ്ഡ് (inferior thyroid artery), ജത്രുക (gastric artery), ശ്വസനി, ഇടത്തെ ജഠരാഗമി (left cardiac artery), അധോമധ്യഛദം, അയോര്‍ട്ട എന്നീ ധമനികള്‍ അന്നനാളിയിലേക്കു രക്തം എത്തിക്കുന്നു. വാഗസും (vagus nerve) അനുകമ്പാതന്ത്രികളും (sympathetic nerve) അന്നനാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന നാഡികളാണ്.

അന്നനാളീരോഗങ്ങള്‍. അന്നനാളിയെ വിവിധതരം രോഗങ്ങള്‍ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

1. ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങള്‍. അന്നനാളി ആമാശയത്തിനകത്തേക്കു തുറക്കുന്നതിനുപകരം ഇടയ്ക്കുവച്ചു രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു മുകളിലത്തെ ഒരറ്റം ശ്വാസനാളിയുടെ ഉള്ളിലേക്കു തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന വൈകല്യം. ശിശുവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ, ശ്വസിക്കാനോ കഴിയാതാകുന്ന മാരകമായ ഒരവസ്ഥയാണിത്. അന്നനാളി ആമാശയത്തിലേക്കു തുറക്കാതെ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് രണ്ടറ്റങ്ങളും ഉരുണ്ട് തമ്മില്‍ യോജിക്കാതെ വേര്‍തിരിഞ്ഞും കാണാം. വിദഗ്ധ പരിശോധനവഴി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയവഴി രണ്ടറ്റങ്ങളും യോജിപ്പിച്ചു ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോള്‍ സാധാരണയില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അന്നനാളിക്കു വേണ്ടത്ര വിസ്താരം ഇല്ലാതെ വരികയും ഒരു നേരിയ കുഴലിന്റെ രൂപത്തിലായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അന്നനാളിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ വിസ്താരമേറിയതും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങള്‍ വളരെ ഇടുങ്ങിയതും ആയ അവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട്. അന്നനാളിയുടെ നീളം ചിലപ്പോള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങളുള്ള ശിശുക്കള്‍ ജനിക്കുമ്പോള്‍ നീലനിറം ആയിരിക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. ഈ ശിശുക്കള്‍ക്ക് പാലോ വെള്ളമോ കൊടുത്താല്‍ ഉടനെ ശ്വാസംമുട്ടലും ഛര്‍ദിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും അടിയന്തിരശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരാറുണ്ട്.

2. അന്നനാളിയിലുണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ്. കാര്‍ബോളിക് അമ്ളം, കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നീ രാസവസ്തുക്കള്‍ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അന്നനാളിയുടെ ശ്ളേഷ്മവലയം (mucous layer) അടര്‍ന്ന് പഴുപ്പു പിടിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ ഛര്‍ദിക്കുക മൂലവും ആമാശയത്തിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ അമ്ളങ്ങള്‍ തികട്ടി അന്നനാളിയില്‍ കടന്നുകൂടുക മൂലവും അന്നനാളിക്കകത്തു പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. പഴുപ്പ് വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി മാംസപേശികള്‍ ചുരുങ്ങി അന്നനാളിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മൊണീലിയ ആല്‍ബിക്കന്‍സ് എന്ന രോഗാണു വായ്ക്കകത്തുണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ചിലപ്പോള്‍ അന്നനാളിയിലേക്കും ആമാശയത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമൂലം ശ്ളേഷ്മവലയത്തിനുമീതെ കട്ടത്തൈരിന്റെ ആകൃതിയില്‍ കട്ടിപിടിക്കുന്നു. ശയ്യാവലംബികളായ ചില രോഗികളില്‍ ആമാശയരസങ്ങള്‍ അന്നനാളിക്കകത്തേക്ക് തികട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായി അന്നനാളിയുടെ ഭിത്തിയില്‍ ദ്വാരം വീണ് ആമാശയരസവും ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും നെഞ്ചിനകത്തുള്ള പാര്‍ശ്വഗുഹ(pleural space)യിലേക്കും പെരിട്ടോണിയല്‍ സ്പേസിലേക്കും കടക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമൂലം വിശപ്പില്ലായ്മയും നെഞ്ചുവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു. പഴുപ്പും രക്തവും ഛര്‍ദിക്കാറുണ്ട്. പനി, വിറയല്‍ മുതലായവയും ഉണ്ടാകുന്നു.

ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുക, നെഞ്ചിനകത്തെ മറ്റ് അവയവങ്ങള്‍ അന്നനാളിയിലേക്ക് ഉന്തി നില്ക്കുക, ഛര്‍ദി, ക്ഷയം, ആക്റ്റിനോമൈക്കോസിസ്, സിഫിലിസ് എന്നീ രോഗങ്ങള്‍ അന്നനാളിയെ ബാധിക്കുക തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിയിലും പഴുപ്പുണ്ടാകാറുണ്ട്.

3. ധമനീവൈകല്യങ്ങള്‍. അന്നനാളിയിലെ ആമാശയത്തിലേക്കു തുറക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകള്‍ തടിച്ച് കനം വച്ചു വീര്‍ക്കാറുണ്ട്. കരളിലെ രക്തക്കുഴലുകളില്‍ സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അന്നനാളിയിലെ രക്തക്കുഴലുകള്‍ തടിക്കുകയും രക്തക്കുഴലുകള്‍ പൊട്ടി രക്തം ഛര്‍ദിക്കാന്‍ ഇടയാവുകയും ചെയ്യാം. മില്ലര്‍ അബട്ട് ട്യൂബ് (വായു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം) ഉപയോഗിച്ച് ഈ തടിച്ച രക്തക്കുഴലുകളില്‍ രക്തം അമിതമായി എത്തിച്ചേരുന്നത് താത്കാലികമായി തടയാനാവും.

അന്നനാളിയിലെ മാംസപേശികള്‍ക്ക് കനം കുറവാണെങ്കില്‍ ക്രമേണ ആ ഭാഗം വീര്‍ത്ത് സഞ്ചിപോലെയാകുകയും അതില്‍ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നെഞ്ചിനകത്ത് വേദനയ്ക്കും തടസ്സത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

4. കാന്‍സര്‍. അന്നനാളിയെ കാന്‍സര്‍ എന്ന രോഗവും ബാധിക്കാറുണ്ട്. അന്നനാളിയുടെ വായ്ക്കടുത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പൊതുവേ ഈ രോഗം അധികമായി കാണുന്നത്. പുരുഷന്‍മാരില്‍ താഴത്തെ അറ്റത്താണ് അന്നനാളിയെ ബാധിക്കുന്ന കാന്‍സര്‍ കാണപ്പെടുക. സ്പിരിറ്റ്, ആല്‍ക്കഹോള്‍, വെറ്റില, പുകയില എന്നിവയുടെ വര്‍ധിച്ച ഉപയോഗവും പുകവലിയും ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. ഈ രോഗം പെട്ടെന്നു ചുറ്റുമുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്കു പടര്‍ന്ന് മാരകമായ അവസ്ഥയായിത്തീരുന്നു. നാഡികളും മാംസപേശികളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ ഫലമായി കാര്‍ഡിയോസ്പാസം എന്ന രോഗവും ഉണ്ടാകുന്നു.

ഫൈബ്രോമ (Fibroma), ലൈപ്പോമ (Lipoma) എന്നീ വ്യാധികളും അന്നനാളിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

(ഡോ. നളിനി വാസു)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍