This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എഡ്വേഡ്‌, ഗുഡ്‌റിച്ച്‌ അച്ചിസണ്‍ (1856 -1931)) | അടുത്ത താള്‍ (ഓക്‌സിടോസിന്‍)

ഏകകങ്ങള്‍ഏകകോശ ജീവികള്‍
ഏകചക്രഏകതത്ത്വവാദംഏകനാഥന്‍ (1533 - 99)
ഏകപത്‌നീത്വംഏകപാദന്മാർഏകബീജപത്രകങ്ങള്‍
ഏകമാത്രഘടകക്രിയഏകമൂല്യഫലനംഏകരൂപതാവാദം
ഏകലവ്യന്‍ (1936 - 2012 )ഏകലോകവാദംഏകലോചനം
ഏകവർഷികള്‍ഏകാക്ഷരകോശംഏകാങ്കനാടകം
ഏകാദശരുദ്രന്മാർഏകാദശിഏകാധിപത്യം
ഏകാന്തതഏകാവലിഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം
ഏകീകൃതമേഖലാസിദ്ധാന്തംഏക്കർഏഗെൽ, പാള്‍ (1691 - 1752)
ഏഗ്‌, അഗസ്റ്റസ്‌ ലിയോ പോള്‍ഡ്‌ (1816 - 63)ഏജന്റ്‌ ഓറഞ്ച്‌ഏജന്‍സി
ഏജന്‍സി ഫ്രാന്‍സ്‌ പ്രസ്സെഏജിറീന്‍ഏഞ്ചൽ, നോർമന്‍ (1872 - 1967)
ഏഞ്‌ജലികോ ഫ്രാ-ഗ്യൂഡോ ഡി പിയാട്രാ (1387 - 1455)ഏഞ്‌ജൽ മത്സ്യംഏടെലക്‌റ്റാസിസ്‌
ഏട്ടഏഡന്‍ഏഡിസ്‌ ഈജിപ്‌റ്റി
ഏഡെൽഫെൽറ്റ്‌, ആൽബർട്ട്‌ ഗുസ്‌താവ്‌ (1854 - 1905)ഏഡ്രിയാറ്റിക്‌ കടൽഏണി
ഏണിക്കാണംഏണ്‍സ്റ്റ്‌, പോള്‍ കാള്‍ ഫ്രഡറിക്‌ (1866 - 1933)ഏണ്‍സ്റ്റ്‌, മാക്‌സ്‌ (1891 - 1976)
ഏത്തംഏത്തമിടൽഏത്തവാഴ
ഏത്ത്‌ഏഥന്‍സ്‌ഏദന്‍തോട്ടം
ഏദോംഏനി (13-ാം ശ.)ഏനീഡ്‌
ഏപിസ്‌ഏപ്രിൽഏപ്ലാക്കോഫോറ
ഏബിസി ശക്തികള്‍ഏബെൽ (ഹാബെൽ)ഏബ്രഹാം തോമസ്‌ കോവൂർ (1898 - 1978)
ഏയ്‌പിയോർനിത്തിഡേഏരിയാസ്‌, ഓസ്‌കാർ (1940 - )ഏരിയൽ
ഏരിയൽ സർവേഏറനാട്‌ഏറാള്‍പ്പാട്‌
ഏറീസ്‌ഏറുമാടംഏറ്റിയന്‍, മാർട്ടിന്‍ (1913 - 95)
ഏറ്റുമാനൂർഏറ്റെറിഗോട്ടഏറ്റെറിജിഫോർമീസ്‌
ഏലംഏലമ്മ (1951 - )ഏലസ്സ്‌
ഏലാത്വഗാദിചൂര്‍ണംഏലാദിഗണംഏലി, റെജിനാള്‍ഡ്‌ ( - 1471)
ഏലിയാവ്‌ഏലീശാഏലൂർ
ഏള്‍, റാൽഫ്‌ (1751 - 1801)ഏഴരപ്പള്ളികള്‍ഏഴരപ്പൊന്നാന
ഏഴരശ്ശനിഏഴാമത്തുകളിഏഴിമല
ഏഴിലംപാലഏഴ്‌ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ഏഴ്‌ പ്രാചീന അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍
ഏവിയന്‍ ഫ്‌ളൂഏവിയറിഏവിയേഷന്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌
ഏവ്‌സ്‌ഏശാവ്‌ഏഷ്യ
ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്‌ഏഷ്യന്‍ വികസന ബാങ്ക്‌ഏഷ്യാകപ്പ്‌
ഏഷ്യാനിക്‌ ഭാഷകള്‍ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ഏഷ്യാമൈനർ
ഏസെലെർ ദി എൽഡർ, നിക്കോളാസ്‌ (1400 - 92)ഏർഹാർട്ട്‌, അമീലിയ (1898 -1937)
ഐ-ഐഐ. ബി. എംഐ. ബി. എം.
ഐ.എന്‍.എ.ഐ.എന്‍.എച്ച്‌.ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.
ഐ.എസ്‌.ആർ.ഒ.ഐ.എസ്‌.ഐ.ഐ.എസ്‌.ഡി.എൽ.
ഐ.എൽ.ഒ.ഐ.ഒ.സി.ഐ.സി.എസ്‌.
ഐക്കണോഗ്രാഫിഐക്കണോസ്റ്റാസിസ്‌ഐക്കണോസ്‌കോപ്പ്‌
ഐക്കണ്‍ഐക്കാരസ്‌ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം
ഐക്യത്രയംഐക്യയൂറോപ്യന്‍ പ്രസ്ഥാനംഐക്യരാഷ്‌ട്ര സംഘടന
ഐക്‌മാന്‍, അഡോള്‍ഫ്‌ (1906 - 62)ഐക്‌മാന്‍, ക്രിസ്‌ത്യന്‍ (1858 - 1930)ഐഗ്‌ട്വെഡ്‌, നീൽസ്‌ (1701 - 54)
ഐങ്കുറുനൂറ്‌ഐച്ഛിക പാഠ്യപദ്ധതിഐഡിയലിസം
ഐഡിയോഗ്രാഫിഐഡ്‌ലിറ്റ്‌സ്‌, ലിയോപോള്‍ഡ്‌ (1823-1908)ഐഡർ
ഐതരേയന്‍ഐതരേയോപനിഷത്ത്‌ഐതിഹാസിക ഭൂവിജ്ഞാനം
ഐതിഹ്യംഐതിഹ്യമാലഐദിത്ത്‌, ദീപാനുസാന്തര (1923 - 65)
ഐന്‍തോവന്‍, വില്ലം (1860 - 1927)ഐന്‍സ്റ്റൈനിയംഐന്‍സ്റ്റൈന്‍, ആൽബർട്ട്‌ (1879 - 1955)
ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ സമവാക്യംഐബക്‌സ്‌ഐബിസ്‌
ഐബീരിയഐരാണിക്കുളംഐരാവതം
ഐറിഷ്‌ കടൽഐറിഷ്‌ കലഐറിഷ്‌ കലാപം (1641-52; 1798)
ഐറിഷ്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഐറിസ്‌ഐറീന്‍
ഐറൈറ്റിസ്‌ഐവന്‍ഹോഐവറികോസ്റ്റ്‌
ഐവാനോവ്‌ (1866 - 1949)ഐവിഐവർനാടകം
ഐശ്വര്യറായ്‌ (1973 - )ഐസക്‌ തോമസ്‌, ടി.എം. (1953 - )ഐസനോവർ, ഡ്വൈറ്റ്‌ ഡേവിഡ്‌ (1890 - 1969)
ഐസന്‍ട്രാപ്പിഐസന്‍സ്റ്റൈന്‍, സെർജി (1898 - 1948)ഐസാറ്റിന്‍
ഐസിങ്‌ ഗ്ലാസ്‌ഐസിസ്‌ഐസോഎന്‍സൈമുകള്‍
ഐസോക്രാറ്റിസ്‌ (ബി.സി. 436 - 338)ഐസോടോപ്പുകള്‍ഐസോതെർമൽ പ്രക്രിയ
ഐസോനിയാസിന്‍ ഹൈഡ്രസൈഡ്‌ഐസോപ്‌റ്റെറഐസോമെറിസം
ഐസോമോർഫിസം (സമരൂപത)ഐസോയേസിഐസോലൂസിന്‍
ഐസോസ്റ്റസിഐസോസ്‌പൊണ്‍ഡൈലിഐസ്‌
ഐസ്‌ ഉത്‌പാദനംഐസ്‌ യൊട്ടിങ്‌ഐസ്‌ സ്‌കേറ്റിങ്‌
ഐസ്‌ ഹോക്കിഐസ്‌ക്രീംഐസ്‌നെർ, കുർട്ട്‌ (1867 - 1919)
ഐസ്‌ബർഗ്‌ഐസ്‌ലന്‍ഡ്‌ഐസ്‌ലാന്‍ഡിക്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവും
ഐസർഐഹോള്‍ഐർട്ടന്‍, ഹെന്‌റി (1611 - 51)
ഐർഷയർഐൽ ഒഫ്‌ മാന്‍ഐൽഷെമിയൂസ്‌, ലൂയി മൈക്കൽ (1864 - 1941)
ഒകാറാ, ഗാബ്രിയൽ (1921 - )ഒക്കോവ, സെവറോ (1905 - 1993 )
ഒക്യാമ ഗ്വൈന്‍ (1920 - )ഒക്‌ടോബർഒക്‌ടോബർ വിപ്ലവം
ഒക്‌റ്റൊപോഡഒക്‌റ്റോപസ്‌ഒക്‌റ്റ്‌റോയ്‌
ഒക്‌ലഹോമഒഖോട്‌സ്‌ക്‌ കടൽഒച്ച്‌
ഒജിബ്‌വാഒടിവിദ്യഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍
ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്‌ണമേനോന്‍ഒടുവിൽ ശങ്കരന്‍കുട്ടിമേനോന്‍ഒട്ടകം
ഒട്ടകപ്പക്ഷിഒട്ടക്കൂത്തർഒട്ടാവ
ഒട്ടിക്കൽ, സസ്യങ്ങളിൽഒട്ടുമീന്‍ഒട്ടോമന്‍ സാമ്രാജ്യം
ഒഡിയ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒഡിഷഒഡീസി
ഒഡീസി നൃത്തംഒഡീസിയൂസ്‌ഒഡെപെക്‌
ഒഡോനൽ (1809 - 67)ഒണജർഒണ്ടാറിയോ
ഒതളംഒത്തുകല്യാണംഒഥല്ലോ
ഒനാഗ്രസീഒനിക്കോഫൊറഒനേസിമോസ്‌
ഒനൈഡാ ഇന്ത്യർഒന്ദാചി, മൈക്കേൽ (1943 - )ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം
ഒപാറ്റഒപീ, ജോണ്‍ (1761 - 1807)ഒപ്പന
ഒപ്പന്‍ഹൈമർ, ജൂലിയസ്‌ റോബർട്ട്‌ (1904 - 67)ഒപ്പുസൂചിഒപ്പോസം
ഒപ്പ്‌ഒപ്‌നോർ, ഗിൽ-മാരി (1672 - 1742)ഒഫീഡിയ
ഒബാന്‍ഡൊ, ജോസെ മാരിയ (1795 - 1861)ഒബാമ, ബറാക്‌ (1961 - )ഒബിസിറ്റി
ഒബീലിയഒബോട്ടെ, അപ്പോളോ മിൽട്ടണ്‍ (1926 - 2005)ഒബ്രഗോണ്‍, അൽവാരൊ (1880 - 1928)
ഒബ്രയന്‍, വില്യം സ്‌മിത്ത്‌ (1803 - 64)ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ്‌ കോറിലേറ്റീവ്‌ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്‌സ്‌
ഒബ്‌സ്റ്റാൽ, ഗെറാർ വാന്‍ (1594-1668)ഒബ്‌സർവേറ്ററിഒബർലിന്‍, യോഹന്‍ ഫ്രീഡ്‌റിക്‌ (1740 - 1826)
ഒമാന്‍ഒമാന്‍, ചാള്‍സ്‌ വില്യം ചാഡ്‌വിക്‌ (1860 - 1946)ഒമാഹാ
ഒമ്മേഗാങ്ക്‌, ബൽതാസർ പോള്‍ (1755 - 1826)ഒമർ ഖയ്യാം (1050 - 1122)ഒമർ ഷരീഫ്‌ (1932 - )
ഒയാഷീയോ പ്രവാഹംഒരപ്പംഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
ഒരുപ്പൂ കൃഷിഒറവങ്കര നീലകണ്‌ഠന്‍ നമ്പൂതിരിഒറാങ്‌-ഊട്ടാന്‍
ഒറാവോണ്‍ഒറിയോള്‍, വിന്‍സെന്റ്‌ (1884 - 1966)ഒറെന്റ്‌, പെദ്രാദെ (1570 - 1645)
ഒറോബന്‍കേസീഒറോഷ്യസ്‌, പൗലൂസ്‌ഒറോസ്‌കോ, ജോസ്‌ ക്‌ളെമന്റ്‌ (1883 - 1949)
ഒറ്റക്കൽമണ്ഡപംഒറ്റപ്പാലംഒറ്റമൂലി
ഒറ്റശ്ലോകങ്ങള്‍ഒറ്റാൽഒറ്റി
ഒലാഹ്‌, ജോർജ്‌ ആന്‍ഡ്രൂ (1927 - )ഒലിഗോസീന്‍ഒലിയിക്‌ ആസിഡ്‌
ഒലിയേസീഒലിവിന്‍ഒലിവർ, ഐസക്‌ (1565 - 1617)
ഒലീവിയർ, ഫെർഡിനന്‍ഡ്‌ (1785 - 1841)ഒലീവ്‌ഒലീവ്‌ മല
ഒല്ലൂർഒളപ്പമണ്ണഒളിന്തസ്‌
ഒളിപ്പോര്‌ഒളിമ്പസ്‌ഒളിമ്പിക്‌സ്‌
ഒളിമ്പിയഒളിമ്പിയാസ്‌ (സു.ബി.സി. 375 - 316)ഒളിവിയർ, ലോറന്‍സ്‌ (1907 - 89)
ഒള്‍ബ്രാട്ട്‌, ഇവാന്‍ (1882 - 1952)ഒഴിവുമുറിഒഷെറൊഫ്‌, ഡഗ്ലസ്‌ ഡി. (1945 - )
ഒസീരിസ്‌ഒസ്റ്റാരിയോഫൈസിഒസ്റ്റ്രക്കോഡ
ഒസ്സെറ്റിക്‌ ഭാഷയും സാഹിത്യവുംഒസ്‌ബോണ്‍, ജോണ്‍ ജയിംസ്‌ (1929 - 94)ഒർകാണാ, ആന്ദ്രിയ ദി സിയോന്‍ (1308? - 68)
ഒർലോഫ്‌, ചാനാ (1888 - 1968)ഒർലോവ്‌സ്‌കി, അലക്‌സാണ്ടർ ഒസിപോവിച്ച്‌ (1777 - 1832)ഒർസിനി, ഫെലിസ്‌ (1819 - 58)
ഒൽബേഴ്‌സ്‌, ഹെന്‌റിഷ്‌ വില്യം (1758-1840)ഓ. ഹെന്‌റി (1862 - 1910)
ഓ കീഫേ, ജോർജിയ (1887 - 1986)ഓ കെല്ലി, സീന്‍ തോമസ്‌ (1882 - 1966)ഓ കോണർ, ഫിയർഗസ്‌ (1796 - 1855)
ഓ കോണർ, റൊഡറിക്‌ (1860 - 1940)ഓ കോണൽ, ഡാനിയൽ (1775 - 1847)ഓ ഹിഗിന്‍സ്‌, ബർണാർഡോ (1778 - 1842
ഓംഓം, ജോർജ്‌ സൈമണ്‍ (1787 - 1854)ഓംകാരം
ഓംഗോൽഓംബുഡ്‌സ്‌മാന്‍ഓംസ്‌ക്‌
ഓകാ നദിഓകാപിഓകുബൊ തോഷിമിത്സു (1830 - 78)
ഓകുമ ഷിഗെനൊബു (1838 - 1922)ഓകെയ്‌സി, ഷോന്‍ (1880 - 1964)ഓക്കാനം
ഓക്യോ, മറുയാമാ (1733 - 95)ഓക്‌ഓക്‌ പക്ഷി
ഓക്‌ലാന്റ്‌ഓക്‌സസോള്‍ഓക്‌സാലിക്‌ അമ്ലം
ഓക്‌സാലോ അസറ്റിക്‌ അമ്ലംഓക്‌സിജന്‍ഓക്‌സിടെട്രാസൈക്ലിന്‍

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (എഡ്വേഡ്‌, ഗുഡ്‌റിച്ച്‌ അച്ചിസണ്‍ (1856 -1931)) | അടുത്ത താള്‍ (ഓക്‌സിടോസിന്‍)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍